Česká aukční a dražební LOGO ČESKÁ AUKČNÍ A DRAŽEBNÍ, a. s.

Profil společnosti

Společnost Česká aukční a dražební, a. s. byla založena v květnu roku 2000, krátce po nabytí účinnosti zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách.

V souvislosti s platností zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách jsme začali s realizacemi prvních veřejných dražeb. První dražba organizovaná naší společností byla již na podzim roku 2000.

Od roku 2000 zorganizovala naše společnost přes 600 veřejných dražeb a to jak pro správce konkurzních podstat, tak pro finanční instituce.

Cílem naší společnosti je poskytovat komplexní servis v oblasti dobrovolných dražeb.

Při zpracování zakázek klademe důraz na kvalitu, odbornost a v neposlední řadě ochraně veškerých důvěrných informací a solidnímu jednání.

Na základě zákona o veřejných dražbách Vám pomůžeme dosáhnout maximálního zisku při zpeněžování majetku.

V neposlední řadě se také naše společnost zabývá realitní činností, což v komplexu s veřejnými dražbami představuje komplexní servis pro klienty v oblasti realit.

» kontaktní informace